Onderzoek naar HSP

Omdat er relatief nog weinig onderzoek naar HSP is gedaan, krijg je een wild bos aan sites met uiteenlopende kenmerken, zonder enige duidelijkheid. Hier door ontstaan er verschillende verhalen en wordt er eigenlijk meer onduidelijkheid geschept in iets wat op zichzelf toch al best lastig uit te leggen is. Wat ik gedaan is heb vanuit me eigen ervaring, belevenissen van mensen om me heen en een gezonde dosis verstand verzameld en dit gebundeld in vorm van deze site. Zo dicht mogelijk bij de absolute waarheid komen.

Elaine Aron

Vooral Elaine Aron is diegene die hier (tot nu toe) wetenschappelijk onderzoek over heeft gedaan. Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd, die sterke raakvlakken hebben met hooggevoeligheid, zoals over onder andere hoogbegaafdheid, PDD-NOS, borderline en autisme. Alleen zijn er aantal concrete verschillen wat een HSP'er onderscheid van de zogenoemde "psychische aandoeningen". Meer informatie kunt u hier vinden.

Elaine stelt dat hooggevoeligheid in het merendeel van de gevallen aangeboren is en zelfs erfelijk. Meestal is minstens een van de ouders ook hooggevoelig. De genetische component van hooggevoeligheid lijkt dus vanzelfsprekend, maar concreet wetenschappelijk onderzoek hier over is er voorlopig nog niet. De stelling van Aron wordt echter wel ondersteund door onderzoek uit 1993 van Wilson, Coleman, Clark en Biederman. Uiteindelijk is de wetenschappelijke benadering ook afhankelijk van het land waarin die vraag wordt gesteld. In Nederland wordt hooggevoeligheid al veel sterker in wetenschappelijke kringen aanvaard. Zo werd in 2011 een wetenschapsdag aan de universiteit van Leiden georganiseerd, waarbij hooggevoeligheid één van de vele thema's was.

En dat is niet voor niets, want uit een ruwe schatting blijkt dat 15 tot 20 % van de mensen (1 op de 5) hoog gevoelig is. Een vrij grote groep en zelfs als het er een stuk minder zijn, blijven het er een hoop. Om deze groep mensen te negeren is vrijwel onmogelijk. Vooral omdat deze mensen zich bij het negeren van deze issues, zich alleen maar meer onbegrepen voelen. Met een aantal gevolgen van dien, want het begint juist bij herkenning én erkenning.

Het DSM-IV Handboek

DSM-IV is een handboek voor psychologen en psychiaters met betrekking tot psychische aandoeningen. Omdat HSP geen stoornis of psychisch is, maar juist door de evolutie heen een nuttige persoonlijke kenmerk/eigenschap is zal HSP hierin niet worden opgenomen. Wat aan de ene kant te begrijpen is, aan de andere kant worden daardoor mensen in een DSM-IV model gestopt die daar niet thuis horen. Zo is er een overlapping HSP van kenmerken met betrekking tot autisme-spectrum, AD(H)D, PDD-NOS, borderline, hoogbegaafdheid, introversie en extraversie. Daardoor is het mogelijk dat men een diagnose krijgt, die onterecht is of slechts gedeeltelijk terecht is. Er zitten namelijk een aantal significante verschillen die zeer belangrijk om bewust van te zijn, daar zal nader op in gegaan worden. Want als de behandeling niet juist is, hoe kan de persoon dan goed geholpen worden. Vandaar dat er naast de HSP-vragenlijst van Elaine Aron ook een meer algemene vragenlijst online is gezet, soort van test om meer uitsluitsel te geven. Het punt is namelijk dat psychologen zich erg vast houden aan het DSM-IV handboek en/of puur uit onwetendheid een verkeerde diagnose stellen.

Vertel het door: