Select a text on the page and get translation from Google Translate!

Google Translate Client

Samen Sterk Policy

-COOKIE POLICY-

Deze Cookie Policy is van toepassing op het gebruik van cookies binnen Samen Sterk.org

1. Cookies en Doeleinden

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat tijdelijk op de harde schijf van jouw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze Websites en Apps zorgen cookies ervoor dat jouw computer of mobiele apparaat meteen wordt herkend.

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. In de eerste plaats gebruiken wij cookies die jou in staat stellen de Websites en Apps te gebruiken. Dit soort cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de Websites en de Apps (functionele cookies). In de tweede plaats gebruiken wij cookies om de prestaties van onze Websites en Apps te verbeteren (performance cookies) en ten slotte gebruiken wij cookies die ons in staat stellen beter te begrijpen hoe bezoekers onze Websites en Apps gebruiken, zodat wij onze Websites, Apps, producten, diensten en marketinginspanningen daarop aan kunnen passen en verbeteren (analysis cookies).

2. Toestemming

In overeenstemming met de geldende regelgeving, plaatsen wij alleen performance cookies en analysis cookies indien je ons daarvoor jouw toestemming hebt gegeven. Je kunt deze toestemming geven door het aanvinken van een hokje in het 'Cookie Scherm' zoals dat wordt getoond bij jouw eerste bezoek aan een van onze Websites of Apps. Dit Cookie Scherm kan van tijd tot tijd opnieuw worden getoond, bijvoorbeeld als een bepaald cookie is geweigerd, verlopen of verwijderd.

3. Cookies uitzetten

Je kunt de browser van jouw computer zodanig instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze Websites en Apps geen cookies ontvangt. Houd er rekening mee dat dit ook gevolgen kan hebben voor de cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze Websites of Apps. Daardoor kan het gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze Websites en Apps. Een andere mogelijkheid is dat je de browser van jouw computer zo instelt dat je een bericht krijgt zodra cookies worden geplaatst.

4. Cookies en derden

Op onze Websites en Apps kunnen ook cookies door derden worden geplaatst bijvoorbeeld cookies van Google en Google Analytics, Facebook, Twitter en LinkedIn. Op het gebruik van cookies door derden is het privacy- en cookie beleid van die derde van toepassing. Samen Sterk.org is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens en cookies door derden.

5. Contact

Voor meer informatie over deze Cookie Policy kunt u contact opnemen per e-mail via info@samensterk.org

6. Wijzigingen

Samen Sterk kan wijzigingen aanbrengen in deze Cookie Policy. Wij adviseren je dan ook om regelmatig deze Cookie Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

-PRIVACY POLICY-

* Algemeen

De informatie die wij over jou verwerken (hierna: "persoonsgegevens") wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Samen Sterk is de verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Vragen over deze Privacy Policy kunnen worden gesteld via info@samensterk.org

* Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht:

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal van de producten of diensten van Talpa, of om uitgenodigd te worden als (potentieel) deelnemer aan een programma, kun je ons jouw ondubbelzinnige toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens. Als de invoer van persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Samen Sterk verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger die deze Privacy Policy heeft gelezen.

* Doeleinden:

Jouw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. We kunnen jouw persoonsgegevens uitwisselen binnen onze groepsmaatschappijen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw gebruik van onze websites, apps, producten of diensten (waaronder deelname aan een programma).

* Derden:

Wij delen geen gegevens met derden, tenzij als jij daarvoor voorafgaand je ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven. Wij kunnen je gegevens ook buiten de EER (laten) verwerken. Indien je hier bezwaar tegen hebt, laat ons dit dan weten via info@samensterk.org

* Beveiliging:

We handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

* Links naar websites van anderen:

Onze websites en apps bevatten hyperlinks naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

* Cookies:

Via onze websites en apps kunnen wij gebruik maken van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer of mobiele apparaat. Meer informatie over het plaatsen van cookies vind je in onze Cookie Policy

* Inzage, correctie en recht van verzet:

Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien je niet meer door ons benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten per e-mail via info@samensterk.org onder vermelding van "Recht van verzet".

* Wijzigingen:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacy policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatste update: 7 juli 2014