Welkom en kleine introductie van Samen Sterk HSP

Op de eerste plaats welkom op deze vernieuwde site ! Hij is voor iedereen wel van toepassing, toch is er enige nadruk gelegd op sensitiviteit (HSP / Hoog gevoelig). Er is relatief nog té weinig over bekend en/of zijn er vele misvattingen over, die worden bij deze uit de lucht gehaald. Alle informatie is gebaseerd op ervaring(en).

HSP in het kort

Sensitiviteit zou een hype zijn en iets van nu. Alleen het is gebleken dat dit zeker geen nieuw verschijnsel is en zonder meer bestaat.

De termen "nieuwe-tijds-kinderen" en "new- age-kinderen" worden regelmatig in één adem genoemd met hoog sensitiviteit. Het komt erop neer dat het een manier van in het leven te staan is gepaard met een wijze van informatie te verwerken, door de zintuigen subtiel te benutten. Doordat de informatie in de hersenen indirect worden overgedragen via zogeheten neurotransmitters ("chemische bood- schappers") bij het contactpunt tussen de synaps (zenuwcellen). Zorgt de mate en het tempo ervoor dat de filtering vrijwel uitstaat. Waardoor een HSP'er eerder overspoeld zal raken door alle prikkelingen, indrukken, stemmingen, etc. Voor een hoog sensitieve persoon is het daarom extra noodzaak om op een aantal dingen te letten.

Waar op te letten

  • Maak bewuste keuzes (drukke omgevingen en stress situaties vermijden).
  • Op tijd je grenzen aan geven (voordat het je even teveel wordt).
  • Luister naar je eigen gevoel, vertrouw op je intuïtie en geef het een plek.
  • Regelmatig een break pakken om alle input te kunnen "verwerken" en even afstand van alles om je heen te nemen. De tijd en de ruimte voor jezelf nemen.
  • Vermijd als het even kan drukke winkels en volle omgevingen.
  • Bepaalde afstand houden tot de maatschappij en vooral wel jezelf blijven/zijn.
  • Geef niet teveel van jezelf aan andere maar houd altijd een stukje voor jezelf over.
  • Kan geneigd zijn om andermans problemen die ook van zichzelf te maken en daarmee de verantwoordelijkheid van de ander over te nemen.